Ingenieurswese

1

Telekommunikasietoring

2

Heilongjiang 80m radio- en televisietoring

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV transmissielyn

4

Fujian Meizhou baai 500kV transmissielyn

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV hoë volt transmissielyn